# کارگاه_آموزشی_راه_های_اشتغال_مترجمان

برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی راه های اشتغال مترجمان و نگارش رزومه در دانشگاه شهر

برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی راه های اشتغال مترجمان و نگارش رزومه در دانشگاه شهر کرد پنجمین کارگاه آموزشی راه های اشتغال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید