# کارگاه_آموزشی_راه‌های_نگارش_رزومه_(کارنامک)_و_درخو

استقبال بی نظیر از برگزاری سومین کارگاه آموزشی راه های نگارش کارنامک (رزومه) و د

استقبال بی نظیر از برگزاری سومین کارگاه آموزشی راه های نگارش کارنامک (رزومه) و درخواست شغلی   سومین کارگاه آموزشی راه های ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 35 بازدید

برگزاری دومین کارگاه آموزشی را‌ه‌های نگارش رزومه و درخواست شغلی

برگزاریدومین کارگاه آموزشی را‌ه‌های نگارش رزومه و درخواستشغلی   دومین کارگاه آموزشی راه‌هاینگارش رزومه (کارنامک) و درخواست شغلیتوسط شعبان آزادی کناری مترجم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 80 بازدید