# مترجم

آیا در مذاکره برای حقوق یک کارجوی زرنگ و موقعیت شناس هستید؟

آیا در مذاکره برایحقوق یک کارجوی زرنگ و موقعیت شناس هستید؟  معمولاً دشوارترین مسئله برای کارجو برآمدن ازپس سؤال هایی است ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید