مترجمان حوزه نشر درجه‌بندی شوند

پیشنهاد یک ناشر شهرستانی

  مترجمان حوزه نشر درجه‌بندی شوند

 

مدیر نشر «اتابک» می‌گوید: مترجمان علاقه مند به فعالیت در حوزه نشرباید از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس زمینه تخصصی کارشان درجه بندی علمیشوند.

سیدرضا نیازی، مدیر نشر «‌اتابک» مشهد، در گفت و گو با خبرگزاری کتابایران(ایبنا)، به زمینه تخصصی فعالیت این نشر در حوزه ادبیات ترجمه اشاره کرد واظهار داشت: افرادی که باآشنایی اندکی از زبان غیر فارسی دست به ترجمه سطح پایین می‌زنند ،معضل نشر ما شدهاند. ایجاد یک بانک اطلاعاتی منسجم و دقیق با همکاری استادان ترجمه، به تحولی موثردر نشر کشور منجر می‌شود.

مترجمان پس از اعلام آمادگی وگذراندن یک آزمون دقیق بر اساس سوابق و تخصص خود می‌توانند صاحب کارت شناسایی معتبرشوند تا با ارایه آن به ناشر، بدون دغدغه کار کنند
وی ادامه داد: مترجمان پس از اعلام آمادگی وگذراندن یک آزمون دقیق بر اساس سوابق و تخصص خود، می‌توانند صاحب کارت شناساییمعتبر شوند تا با ارایه آن به ناشر، بدون دغدغه کار کنند.
عدم توجه به ویرایش نفوذ جمله نویسیزبان مبدا در زبان فارسی را درپی دارد که این امر پس از مدتی آسیب جدی به ادبیات وهویت فرهنگی ما وارد می‌کند.

این ناشر به ضعفویرایش در کتاب‌های ترجمه‌ای کشور اشاره کرد و گفت: کمتوجهی به ویرایش، نفوذ جملهنویسی زبان مبدا در زبان فارسی را در پی دارد که این امر پس از مدتی آسیب جدی بهادبیات و هویت فرهنگی ما وارد می‌کند.
مدیر نشر اتابک، وفور کتاب‌های خارجیبدون نام مولف رادر بازار نشر  نتیجه پیروی نکردن از قانون کپی رایت دانست وخاطرنشان کرد: در شرایطی که ناشران کم سرمایه نمی‌توانند از عهده هزینه حق تالیفنویسندگان خارجی برآیند، لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سیاستگذاری دراز مدتیدر این زمینه انجام دهد.

/ 0 نظر / 13 بازدید