دولت برای ترجمه آثار فارسی به خارجی برنامه ریزی کند

یک نویسنده: دولت برای ترجمه آثار فارسی به خارجی برنامه ریزیکند

 


یک داستاننویس و پژوهشگر ادبی از دولتمردان فرهنگی و مسوولان مربوطه در کشور خواست برایترجمه آثار ادبی فارسی به سایر زبان‌های دنیا برنامه ریزی کنند.

راضیه تجار در گفت وگویی با واحد خبر حوزه هنری به مناسبت رونمایی از ترجمهانگلیسی رمان ایرانی فال خون افزود: هزینه کردن در زمینه ترجمه، برگشت سرمایه را بهدنبال خواهد داشت چرا که در حقیقت برای اشاعه فرهنگ و ترویج ادبیات یک کشور، ترجمهاز ضروریات است و باید در این‌باره هزینه شود.

به گفته وی، تاکنون در این زمینه در کشور بسیار کم کار شده و معدود آثاری هم کهموجود است، نوشته‌های برخی از نویسندگان شبه روشن فکر است که بار ارزشی چندانیندارد.

تجار تصریح کرد: برای موفقیت این ایده، باید آثار را بر اساس قانون و ضابطهانتخاب کرد، چون نویسندگان در حال حاضر نمی‌دانند بر چه اساس و معیارهایی بعضی ازکارها انتخاب می‌شود.

آئین رونمایی از ترجمه انگلیسی رمان -فال خون-داوود غفار زادگان، با حضورپروفسور قانون پرور، مترجم اثر یاد شده، فردا یکشنبه دوم تیر ماه در حوزه هنریبرگزار شد.

پیش از این نیز آثار متعددی از انتشارات سوره مهر حوز هنری، از جمله رمان هایسفر به گرای ۲۷۰درجه، نوشته احمد دهقان و شطرنج با ماشین قیامت نوشته حبیباحمدزاده به زبان‌های دیگر دنیا ترجمه شده بود.

/ 0 نظر / 14 بازدید