برگزاری دومین کارگاه آموزشی را‌ه‌های نگارش رزومه و درخواست شغلی

برگزاریدومین کارگاه آموزشی را‌ه‌های نگارش رزومه و درخواستشغلی

 

دومین کارگاه آموزشی راه‌هاینگارش رزومه (کارنامک) و درخواست شغلیتوسط شعبان آزادی کناری مترجم و کارشناس عالی وزارت کار وامور اجتماعی روزشنبه 21 آذر ماه 1388 در مرکز آموزش علمی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی شیراز واقع در کوار برگزارشد.

کارنامک یا رزومه به نوشته‌ای گفته می‌شود که پیشینه تحصیلی، مهارتی و شغلی و برخی جزئیات زندگی یک شخص در آن درج می‌شود تا شرکت‌ها و کارفرماها بتوانند با مطالعه آن در مورد استخدام یک شخص تصمیم بگیرند. برای موفقیت در کاریابی، معمولاً تهیه یک رزومه و درخواست شغلی مناسب اهمیت زیادی دارد. هدف از برگزاری این دوره این بود که شرکت کنندگان با نکات مهمی در زمینه ی تدوینیک رزومه ی خوب و درخواست شغلی و نمونه‌های آن به فارسی و انگلیسی آشنا شوند. به همین دلیل، در این دوره شرکت کنندگان با فراگیری تکنیک های نوشتن کارنامک و درخواست شغلی، بخت خود را برای استخدام و یا ادامه تحصیل در داخل و خارج از کشور افزایش دادند.در پایان این دوره شرکت کنندگان با ارائه نمونه عملی رزومه خود، آن را به نقد حاضرین گذاشتند و تلاش نمودند نقاط ضعف نگارش آن را برطرف نمایند. 

برخیاز سرفصل‌های اینکارگاه عبارت بودند از: رزومه چیست؟، فرقرزومه باCV ،تعریفPortfolio، چگونه یکرزومهمناسب بنویسیم، روی نیازهای کارفرماتأکید کنید نه نیازهای خودتان، ابتدابرنامه‌ریزی کنید، قالب‌های رزومه،قسمت‌های اصلی رزومه، نکات مهم در تهیه رزومه،اشکالات عمده رزومه، آنچه که بایددرباره نوشتن یک رزومه بدانید و نکاتی در موردنوشتن رزومهمؤثر.

سازمان های علاقهمندان برای برگزاری کارگاه های آتی می‌توانند با شمارهتلفن‌ 64492468و همراه 09121306179 و یا رایانامه shakerin2003@yahoo.com تماس بگیرند ویابرای کسب اطلاعاتبیشتربهوبلاگwww.transment.persianblog.ir مراجعهنمایند.

/ 0 نظر / 80 بازدید