نیاز به مترجم زبان آلمانی

نیاز به مترجم زبان آلمانی

 

به یکنفر با تسلط کامل به مکالمه و ترجمه آلمانی به فارسی و بالعکس نیازمندیم.
نام آگهی دهنده:افشین وحدت

ایمیل:  freshpresse@gmail.com
تاریخ ارسال آگهی : 8/6/87

/ 1 نظر / 14 بازدید
محمد رضاخانی

درخواست اطلاعات در مورد مشخصات شغل