تولید نرم افزار جامع مدیریت آموزشگاه های زبان
ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٦  

تولید نرم افزار جامع مدیریت آموزشگاه های زبان

 

نرم افزار جامع مدیریت آموزشگاه های زبان تولید شد. این نرم افزار که محصول انستیتو گسترش تکنولو‍ژی های آموزشی سیمای رشد است برای تمامی آموزشگاه های زبان برای مدیریت امور دانشجویان و امور مالی و اداری آموزشگاه قابل استفاده بوده و شامل قسمت های زیر می باشد:
ثبت نام دانشجویان برای ثبت نام در دوره های آموزشی مورد نظر
امکان ثبت سال آموزشی جدید
امکان ثبت اطلاعات فصل های آموزشی جدید
امکان ثبت اطلاعات دوره های آموزشی
امکان ثبت اطلاعات ترم های آموزشی (شهریه، ظرفیت، تعداد جلسات، ساعت و... )
انجام کلاس بندی برای دوره های در حال برگزاری
صدور برنامه هفتگی
امکان تهیه لیست کلاسی برای مدرسین
امکان صدور کارت دانشجویی
صدور کارنامه
صدور گواهی پایان دوره
ثبت نمرات دانشجویان (نمرات میان ترم، پایان ترم، کتبی، شفاهی و... )
امکان تقسیط شهریه
ثبت حضور و غیاب دانشجویان
تهیه لیست انتظار در صورت تکمیل ظرفیت دوره آموزشی
کنترل ورود و خروج پرسنل
امکان صدور فیش حقوقی مدرسین و پرسنل
ثبت اطلاعات مدرسین آموزشگاه
ثبت اطلاعات پرسنل آموزشگاه
امکان ثبت کاربر برای دسترسی افراد به نرم افزار (حسابدار، مدیر، منشی و....)
دفترچه تلفن آموزشگاه شامل شماره تماس تمامی دانشجویان، مدرسین و پرسنل
ثبت هزینه های انجام شده
ثبت تجهیزات آموزشگاه
ثبت فیش های واریزی به حساب آموزشگاه
ثبت اطلاعات حساب های بانکی آموزشگاه
امکان ارائه گزارش های کاربردی از قبیل :
-
گزارش دوره های در حال برگزاری
-
گزارش چک های دریافتی از دانشجویان
-
گزارش افراد موجود در لیست انتظار
-
لیست حقوق ماهانه مدرسین
-
گزارش حقوق ماهانه مدرسین و پرسنل
-
گزارش تجهیزات آموزشگاه
-
محاسبه حق السهم دولت
-
گزارش جامع سال آموزشی
-
گزارش دوره های در حال برگزاری
-
گزارش کلاس بندی
-
محاسبه سود و زیان
-
گزارش ورود و خروج پرسنل و مدرسین
-
لیست نمرات دانشجویان
-
لیست مدرسین آموزشگاه
-
لیست پرسنل آموزشگاه
-
گزارش چک های پرداختی
-
گزارش فیش های واریزی به حساب آموزشگاه
-
گزارش حضور و غیاب دانشجویان
-
گزارش هزینه ها
-
لیست برنامه هفتگی دوره ها
-
امکان ساخت گزارش های ترکیبی
-
گزارش آماری از دوره های برگزار شده
خاطر نشان می سازد که این نرم افزار تاکنون در بیش از 2300 آموزشگاه در سراسر کشور ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و یا دریافت برشور با انستیتو گسترش تکنولو‍ژی های آموزشی سیمای رشد با شماره  88329936تماس حاصل نمایید.